Latvia LVA  

rss

  • rss
Uncategorized, Ziņas, Ziņojumi presei - Amway Amway
Latvieši biznesā: pašnovērtējums augsts, ārējie apstākļi – bremzējoši

2018.03.21 - 

AGER 2018 atklāj, ka visvairāk palīdzība būtu nepieciešama uzņēmējdarbības administrēšanā

Novērtējot uzņēmējdarbības vidi, vairāk nekā divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka valstī nav paredzamas nodokļu sistēmas, skaidras likumdošanas vides un labvēlīgas ekonomiskās situācijas biznesa uzsākšanai, atklāts astotajā Amway globālajā uzņēmējdarbības pētījumā (AGER)*. Tajā pašā laikā līdz 50 punktiem (+3) pieaudzis AESI indekss**, kas rāda cilvēku vēlmi, gatavību un sociālo noturību sākt savu biznesu.

Interesanti, ka, pretēji salīdzinoši zemam ārējās vides novērtējumam, Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības valstu un pasaules kontekstā izceļas ar augstu pašnovērtējumu. Vairums uzskata, ka spēj radīt biznesa ideju (LV 72%, ES 47%, pasaulē 52%), būtu gatavi riskēt (LV 69%, ES 41%, pasaulē 47%), kā arī prastu piesaistīt finanses savai biznesa idejai (LV 51%, ES 31%, pasaulē 38%). Lielākā daļa ir pārliecināti, ka ģimene un draugi atbalstītu viņus uzņēmējdarbības sākšanā (LV 86%, ES 62%, pasaulē 64%), un apliecina gatavību ziedot savu brīvo laiku tā attīstīšanai (LV 85%, ES 53%, pasaulē 57%).

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, Latvijā AESI indekss audzis, sasniedzot 50 punktus (no 100 punktiem) un apliecinot, ka iedzīvotājos uzņēmēja gars nostiprinās (2016.g.: 47; 2015.g.: 45). Latvijā šis rādītājs ir nedaudz augstāks nekā pasaulē (47) un ievērojami pārsniedz Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni (42).

“Kopējais uzņēmējdarbības gars saglabā augstu līmeni un pozitīvu attīstības tendenci, tomēr mūsu iedzīvotāji nav gatavi upurēt drošību un šī brīža labklājību. Tādēļ novērojam šķietami pretrunīgu situāciju – kopumā ekonomika attīstās pietiekami strauji, bet respondenti tomēr vidi novērtē kā nelabvēlīgu. Tirgū pieprasījums pēc darbaspēka ir liels un algas – augošas: šiem kārdinājumiem lielākā daļa nespēj turēties pretī,” uzskata Rīgas Ekonomikas augstskolas zinātniskais līdzstrādnieks un pētnieks Aivars Timofejevs. “Pašnovērtējums Latvijā vienmēr ir bijis augstā līmenī, bet reālie darbi – uzņēmējdarbības uzsākšana – vienmēr ir atpalikuši. Lai sevi attaisnotu, tiek meklēti iemesli, un ārējā vide ir pietiekami pateicīgs iegansts. Jo īpaši ņemot vērā pagājušajā gadā plānoto un šogad ieviesto nodokļu reformu.”

Palīdzība nepieciešama uzņēmējdarbības administrēšanā

Pētījums liecina, ka Latvijā tikai aptuveni katram piektajam būtu vajadzīga palīdzība finanšu (19%) un personāla (21%) piesaistē vai mārketinga plānošanā (16%). Tajā pašā laikā katrs trešais atzīst, ka būtu nepieciešams atbalsts uzņēmuma administrēšanā (35%) – dažādu formalitāšu, grāmatvedības kārtošanā un likumdošanas normu izpildē. Šis rādītājs mūsu valstī ir ievērojami augstāks nekā vidēji pasaulē (20%) un Eiropas Savienības valstīs (24%).

“Mana pieredze liecina, ka, uzsākot uzņēmējdarbību, ļoti būtisks ir atbalsts uzņēmuma administrēšanā – grāmatvedībā, atskaišu sagatavošanā, nodokļu aprēķināšanā. Biznesa sākuma posmā reti kuram uzņēmumam ir resursi administratīvo darbinieku algošanai, tāpēc pārsvarā šo darbu dara paši uzņēmumu vadītāji vai mēģina izmantot ārpakalpojumu,” atzīst uzņēmējs, SIA Benefits Latvija izpilddirektors Juris Zalāns. “Būtisks ir arī personāla piesaistes jautājums – ierobežoto resursu dēļ mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir grūti konkurēt ar lielajiem un stabilajiem, kas darbiniekiem spēj piedāvāt ekskluzīvas motivācijas un atalgojuma sistēmas. Līdz ar paaudžu maiņu tas kļūst vēl aktuālāk, jo jauniešiem darba izvēlē būtiski ir papildu labumi, ko uzņēmums spēj piedāvāt.”
A.Timofejevs atzīmē, ka “kopumā Latvijā pieejams pietiekami daudzveidīgs un piemērots atbalsts, tomēr ir viena joma, kurā to būtu iespējams uzlabot: nodrošināt uzņēmējdarbības uzsācējiem iespēju saņemt zināmu sociālo nodrošinājumu, piemēram, saglabāt noteiktu ienākumu līmeni, uzsākot uzņēmējdarbību. Otrs virziens ir vienkāršotāka administrēšana un mazāks risks sodiem par nodokļu nomaksas kļūdām.”

Pozitīvi ārējie faktori – tehnoloģiju pieejamība un izglītība

Vērts pieminēt, ka, novērtējot ārējos faktorus, ir arī pozitīvas iezīmes. Ievērojami augstāk nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs esam novērtējuši tehnoloģiju pieejamību (LV 55%, ES 44%) un biznesa uzsākšanu atbalstošu izglītības sistēmu (LV 51%, ES 36%). Lai arī salīdzinoši zemu, tomēr arī nodokļu sistēmu un likumdošanas vidi Latvijā vērtējam augstāk nekā vidēji respondenti Eiropas Savienībā. Te gan būtu jāizceļ kaimiņvalsts Igaunija, kurā ārējā vide kopumā ir novērtēta ievērojami augstāk nekā pārējās Baltijas valstīs, Eiropas Savienībā un arī vidēji pasaulē. Puse igauņu atzīst, ka viņu nodokļu sistēma ir gana paredzama un ekonomiskā situācija labvēlīga biznesa uzsākšanai, savkuārt vairākums kā atbalstošu novērtē tehnoloģiju pieejamību (68%), izglītību (62%) un skaidru likumdošanas vidi (59%).

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja Diāna Kalēja uzskata: “Vide uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai Latvijā ir ievērojami uzlabojusies. Sākot ar mazkapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrēšanu, inkubatoru un dažāda finansiālā atbalsta izmantošanu un beidzot ar Valsts ieņēmumu dienesta attieksmi un saziņu, kas ir kļuvusi informējoša un izglītojoša, nevis tikai uzraugoša un sodus piešķiroša. Ja vien spētu samazināt neefektīvo formalitāšu nepieciešamību, mēs valstiski sasniegtu vēl labākus rezultātus, kas sekmētu uzņēmumu izaugsmi nacionālā un starptautiskā līmenī.”

Š.g. 21. martā norisinājās Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, Amway un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas rīkota diskusija “Kas veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu?”, kurā tika prezentēti 44 pasaules valstīs veiktā Amway globālās uzņēmējdarbības pētījuma (AGER) rezultāti, kā arī valsts un privātā sektora pārstāvji diskutēja par to, kas veicina vai attur Latvijas iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību.

*Par pētījumu
AGER (Amway Global Entrepreneurship Report 2018) astotais pētījums veikts, aptaujājot katrā valstī (tajā skaitā Latvijā) vidēji 1000 iedzīvotāju vecumā no 14 gadiem klātienē un telefonintervijās. Kopā pasaulē aptaujāti 48 998 cilvēki. Pētījums veikts 44 valstīs.

** Trešo reizi globālajā pētījumā iekļauts AESI indekss (Amway Entrepreneurial Spirit Index), kas iekļauj trīs dimensijas: 1) vai respondenti vēlas uzsākt biznesu; 2) kāda ir gatavība sākt uzņēmējdarbību; 3) noturība pret sociālo spiedienu.

Vairāk par pētījumu iespējams uzzināt šeit.

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta
* Lauks obligāti jāaizpilda

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia